Znajdujemy i oferujemy wartościowych pracowników

Państwa oczekiwania i potrzeby biznesowe realizujemy poprzez współpracę z doświadczonym, zaangażowanym i kreatywnym Zespołem. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę, dzięki której zyski rosną, a liczba problemów maleje.

Proces rekrutacji odpowiednich pracowników, weryfikacja ich umiejętności oraz szkolenia, są długotrwałymi działaniami - często niestety nieefektywnymi, generującymi wysokie koszty dla przedsiębiorstwa. Jeśli chcesz sprawić, by ten proces był mniej skomplikowany, intratny, a jednocześnie profesjonalny i efektywnie prowadzony, zapraszamy do współpracy!

Kim jesteśmy

Gerino Sp. z o. o. Sp. k. oferuje innowacyjne rozwiązania i zintegrowane wsparcie dla biznesu. Specjalizujemy się w świadczeniu usług outsourcingu pracowników z obszaru obsługi kadrowo-płacowej, księgowej, administracyjno-prawnej, obsługi biura oraz usług IT.

Realizujemy również projekty z zakresu doradztwa personalnego, rekrutacji i selekcji pracowników oraz polityki szkoleniowej.

Proponujemy naszym Partnerom rozwiązania przynoszące korzyści ekonomiczne oraz dające możliwość skupienia się na celach strategicznych i realizowaniu misji firmy. Gwarantujemy tym samym jej sprawne działanie w długim horyzoncie czasowym.

Jesteśmy zespołem młodych, kreatywnych osób, wykonujących swoją pracę z dużym zaangażowaniem. Wiedza, doświadczenie oraz dotychczasowa praktyka pozwala na tworzenie optymalnych rozwiązań, przyczyniających się do oszczędniejszego i sprawniejszego funkcjonowania biznesu każdego z naszych Partnerów.

Atutami wyróżniającymi nas na tle konkurencji są: kreatywność, elastyczność i profesjonalizm.

Działamy z pasją, budując długofalowe relacje z Klientami. Zaufanie naszych Klientów jest dla nas bezcenne.

Nasza misja

Wspierać naszych Partnerów w osiągnięciu sukcesu, świadcząc kompleksowe usługi doradcze i outsourcingowe.

Nasze wartości

1. Jakość świadczonych usług

Wykorzystujemy swoje doświadczenie i kompetencje w indywidualnym dopasowaniu oferty, dostarczając Klientowi rozwiązania najwyższej jakości. Nasz Zespół reaguje na zmiany, ciągle udoskonala narzędzia oraz model współpracy w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania.

2. Partnerstwo

Pełnimy rolę równorzędnego partnera, zaufanego doradcy i profesjonalnego konsultanta. Cenimy niezależność poglądów i wzajemny szacunek.

3. Zaufanie

Dajemy gwarancję profesjonalnej realizacji zobowiązań, a także bezpieczeństwa powierzonych nam poufnych danych i dokumentów.

Outsourcing pracowniczy

Outsourcing pracowniczy stanowi nowoczesną formę zarządzania firmą, opartą na powierzeniu zewnętrznemu partnerowi wykwalifikowanych pracowników, dobranych według indywidualnych kryteriów i potrzeb. Za pomocą tego rozwiązania, kierownictwo firmy może skoncentrować swoje środki oraz zasoby na obszarach stanowiących istotę jej działalności. Taka strategia zarządzania nie generuje kosztów administracyjnych, lecz podnosi konkurencyjność i wydajność pracy, a także gwarantuje pozyskiwanie wyspecjalizowanego kapitału ludzkiego. W naszych polskich realiach stosowanie outsourcingu ma szczególne znaczenie, bowiem, jest podstawowym sposobem odchodzenia przedsiębiorstw od rozbudowanych i nieefektywnych, często przestarzałych, struktur organizacyjnych wywodzących się jeszcze z poprzedniego systemu.

Outsourcing to strategiczne narzędzie biznesowe, które wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem i ułatwia jego rozwój. Trudno jest być specjalistą w każdej dziedzinie, a dynamiczny rozwój technologiczny oraz zmieniające się otoczenie jeszcze bardziej to komplikują. Często lepiej i taniej jest zwrócić się do profesjonalnej firmy zewnętrznej specjalizującej się w określonej działalności, mogącej zagwarantować wysoki poziom usług, niż realizować je na własny koszt i ryzyko.

Oferujemy Państwu profesjonalny outsourcing specjalistów z zakresu:

 • obsługi IT
 • obsługi biura
 • kadr i płac
 • księgowości
 • obsługi administracyjno-prawnej

Świadczone przez nas usługi leasingu pracowników, pozwalają na elastyczną regulację zatrudnienia w sytuacjach wymagających dużego nakładu pracy, w krótkim okresie, szczególnie w związku z nagłym zleceniem, pracami sezonowymi, a także chwilową niedyspozycyjnością pracownika wewnętrznego. Outsourcing pracowniczy daje także możliwość uzupełnienia swojej kadry, w przypadku braku możliwości stworzenia nowych etatów w przedsiębiorstwie.

Zatrudniani przez nas specjaliści z różnych dziedzin, dzięki odpowiedniemu wykształceniu, doświadczeniu oraz posiadanym kompetencjom i kwalifikacjom, są największą siłą i wartością naszej firmy. Nasz Klient, otrzymuje wykwalifikowanych w danej dziedzinie specjalistów, nie ponosząc dodatkowych kosztów związanych z rekrutacją i kształceniem pracowników. Rozwiązanie to zapewnia korzyści związane z oszczędnością czasu, optymalizacją kosztów, elastycznością w obsadzaniu stanowisk, a także pozwala na przyjmowanie kolejnych zleceń bez większych ograniczeń.

Doradztwo personalne

Potrzeba skorzystania z zewnętrznych usług specjalistycznych pojawia się wówczas, kiedy firma staje przed koniecznością realizacji skomplikowanych projektów lub przekształceń w organizacji. Sprawdzonym sposobem pozyskiwania właściwej wiedzy i doświadczenia, jest skorzystanie z usług doradztwa personalnego. Ten rodzaj proponowanych usług jest naszą odpowiedzią na dynamiczne zmiany i ciągle rosnące wymagania rynku w zakresie poszukiwania wyspecjalizowanych kadr, zarządzania nimi oraz ich szkolenia i rozwoju.

Doradztwo personalne jest w praktyce wsparciem działań Klienta polegającym na utrzymywaniu wysokiego poziomu wiedzy o zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz systematycznym rozwoju zespołu. Zadaniem naszych specjalistów jest zatem aktywna i skuteczna budowa polityki personalnej Klienta.

Świadczone przez nas usługi z zakresu doradztwa personalnego to: rekrutacja i selekcja kadr oraz organizacja i prowadzenie szkoleń jak również projektowanie systemu motywacyjnego oraz systemu wynagradzania, audyt personalny i inne.


Ocena potencjału kadr - audyt personalny

Opierając się na specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu, oferujemy całościowe badanie zaangażowania pracowników, wdrażanie modeli kompetencyjnych, systemy ocen okresowych pracowników, audyty umiejętności oraz potencjału poszczególnych pracowników oraz działów, projektowanie programów talent management, coachingu i szkoleń.
Celem przeprowadzanych przez nas badań jest efektywna ocena możliwości rozwoju pracowników oraz zidentyfikowanie rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a tym jak firma chciałaby pod względem zasobów ludzkich funkcjonować. Audyt personalny pozwala wychwycić luki w zakresie kompetencji i potencjału pracowników, co daje możliwość podjęcia strategicznych decyzji, pozwalających osiągnąć oczekiwany poziom rozwoju każdego z pracowników.


Korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu personalnego:

 • możliwość optymalnego wykorzystania kompetencji i umiejętności pracowników
 • możliwość wykorzystania posiadanej wiedzy w obszarze HR: rekrutacja i selekcja, planowanie szkoleń, planowanie ścieżek rozwoju
 • obsada stanowisk zgodnie z informacjami uzyskanymi na temat potencjału pracowników

Projektowanie systemów wynagradzania i motywowania pracowników

Dobra motywacja pracowników jest źródłem sukcesu firmy. Odpowiednie wdrożenie systemu motywacyjnego oraz właściwe zarządzanie wynagrodzeniami w firmie pozwala zwiększyć zaangażowanie pracowników, które przekłada się na wydajność i skuteczność pracy. Oferowane przez nas formy motywacji są dostosowane pod względem indywidualnych potrzeb Klienta.
Nasze działania łączymy w efektywne programy motywacyjne i lojalnościowe.


Korzyści wynikające z wprowadzenia systemu motywacyjnego:

 • podniesienie efektywności i skuteczności pracy
 • adekwatne wynagradzanie pracowników
 • zwiększenie zaangażowania i samodyscypliny pracowników
 • tworzenie pożądanych postaw i standardów jakości pracy w firmie
 • zmniejszenie zjawiska rotacji

Szkolenia

Szkolenie oznacza systematyczną zmianę zachowania dzięki wiedzy, która jest wynikiem kształcenia, otrzymywania instrukcji, rozwoju i doświadczenia. Manpower Services Commission (1981) zdefiniował szkolenie jako:


Zaplanowany proces zmieniania postawy, wiedzy lub umiejętności poprzez uczenie się i osiągnięcie właściwych efektów w zakresie jednego lub kilku zadań. Jego celem jest rozwijanie umiejętności pracowników, aby zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby personalne organizacji.


Szkolenie można również definiować, jako zajęcia mające na celu uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji, zarówno zawodowych jak i ogólnych, niezbędnych do wykonywania pracy.

Nasza firma oferuje szeroki wybór szkoleń kierowanych zarówno do kadry kierowniczej, jak i pracowników niższego szczebla. Promujemy nowoczesne standardy rynkowe, będące odzwierciedleniem bacznej obserwacji polskiego i światowego rynku zarządzania kadrami. Usługi te są dostosowywane do indywidualnych potrzeb odbiorców. Współpracujemy z doświadczonymi i sprawdzonymi trenerami, którzy realizują zajęcia na najwyższym poziomie.


Nasza oferta skupia się przede wszystkim na organizacji szkoleń miękkich z zakresu:

 • negocjacji
 • motywacji
 • asertywności
 • komunikacji
 • kreowania wizerunku

Za cel stawiamy sobie pomoc w jak najpełniejszym wykorzystaniu potencjału pracowników poprzez adekwatne zmiany, polepszanie jakości współpracy pracowników, jak również wspieranie rozwoju ich umiejętności oraz kompetencji.

Warunkiem, jaki realizujemy, w każdym nowym projekcie, by osiągnąć stawiane sobie cele, jest dopasowanie się do indywidualnych potrzeb oraz specyfiki Firmy, a także zrozumienie problemów i otoczenia, w jakim działa nasz Klient.

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie i każdemu staramy się przekazać maksimum wiedzy i umiejętności potrzebnych w codziennym życiu zawodowym.

Korzyści płynące z prowadzonych przez nas szkoleń dla firm nie ograniczają się tylko do wzbogacenia wiedzy i umiejętności pracowników. Szkolenia wywierają również wpływ na funkcjonowanie firmy na rynku, w otoczeniu społecznym, czy na wewnętrzne stosunki w samej firmie.


W ostatnich latach, wielu nowoczesnych szefów odkryło wartość i tajemnicę szkoleń własnych pracowników. Dobrze przeszkolony pracownik, potrafi sprostać wymogom związanym z daną pracą, przez co przyczynia się do sukcesu firmy.

Szkolenia niosą ze sobą sygnał dla pracowników, że firma o nich dba i traktuje poważnie ich potrzebę rozwoju, zaś ten fakt ma duży wpływ na kształtowanie motywacji pracowników.

Szkolenie daje możliwość zharmonizowania struktury firmy, poprzez poprawę komunikacji między pracownikami oraz zminimalizowanie ryzyka konfliktów, co może przyczynić się do zwiększenia efektywności ich działań.

Rekrutacja pracowników

Rekrutacja i selekcja pracowników to jeden z podstawowych elementów strategii zarządzania kapitałem ludzkim. Właściwe przeprowadzenie procesu rekrutacji, selekcji i w ich efekcie podjęcie decyzji o zatrudnieniu odpowiedniego kandydata, jest na tyle istotną kwestią dla firmy, iż wiedza na ten temat powinna być w posiadaniu każdego rekrutującego.
Odpowiedni zespół pracowników sprawi, że firma będzie odnosiła sukcesy na wielu szczeblach, przyczyni się do jej rozwoju, spowoduje, że praca w niej będzie bardziej przyjemna i efektywna dla innych. Zgrany, wykwalifikowany i zmotywowany do pracy zespół pracowników w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększania zysków, poszerzania rynków, wprowadzania nowych usług i produktów oraz innych aspektów działalności.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w zakresie rekrutacji i selekcji personelu. Naszą ofertę kierujemy do pracodawców poszukujących kompetentnych, sumiennych i profesjonalnych pracowników.


Projekty rekrutacyjne prowadzimy według sprawdzonego modelu, który prezentujemy poniżej:

 • określenie potrzeb i oczekiwań Klienta - zapoznanie się z otoczeniem Państwa Firmy, ustalenie szczegółów przebiegu procesu rekrutacji oraz dobór właściwych narzędzi rekrutacyjnych, analiza stanowiska pracy oraz przygotowanie profilu kandydata
 • wybór najlepszego źródła pozyskania kandydatów - bazy danych, ogłoszenia prasowe, ogłoszenia w Internecie, Targi Pracy itp.
 • zgromadzenie oraz wyselekcjonowanie nadesłanych aplikacji w oparciu o stworzony wcześniej profil kandydata i właściwe narzędzie selekcyjne. Nasza firma stosuje nowoczesne, dopasowane do potrzeb, metody selekcji, m.in. zadania i testy kompetencyjne, assessment center, development center, rozmowy w różnych językach
 • przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami
 • przedstawienie najlepszych kandydatów

Korzyści zlecenia procesu rekrutacji i selekcji pracowników naszej firmie:

 • optymalizacja procesu rekrutacji i selekcji (oszczędność czasu)
 • redukcja czasu i środków finansowych - w porównaniu do kosztów generowanych przez selekcję i rekrutację realizowaną przy użyciu tradycyjnych metod
 • zminimalizowanie ryzyka zatrudnienia nieodpowiedniej osoby
 • elastycznie i indywidualnie przygotowana oferta opracowana na podstawie analizy potrzeb i oczekiwań Klienta
 • obiektywna ocena kompetencji kandydatów
 • dyskrecja i poufność procesu rekrutacyjnego (firma Klienta może pozostać anonimowa)

Korzyści współpracy

Jednym z priorytetów, jakie stawiają przed sobą menadżerowie firmy jest zapewnienie przewagi na rynku wobec konkurencji, przy jednoczesnym uzyskaniu najtańszej, ale również najbardziej efektywnej formy rozwoju przedsiębiorstwa. Dążąc do celu, firmy wciąż poszukują coraz lepszych metod zarządzania oraz wykorzystywania własnego majątku. Jedną z takich metod, która obecnie znajduje coraz więcej zwolenników, jest outsourcing.

Korzystając z usług zewnętrznych dostawców przy realizacji określonych, często pomocniczych funkcji, możemy odciążyć główną działalność przedsiębiorstwa i pozwolić skoncentrować się pracownikom na najistotniejszych zadaniach, czyli działalności, do której takie przedsiębiorstwo zostało stworzone.

Wysokie koszty pracy nie sprzyjają dynamicznemu rozwojowi przedsiębiorstw, zwłaszcza w obecnej sytuacji rynkowej. Dodatkowo do kosztów dochodzi potrzeba ciągłego dostosowywania się do zmian na rynku pracy. Wymagania rosną a techniki zarządzania kadrami, są stale udoskonalane. Firmy muszą być elastyczne, by szybko reagować na potrzeby klienta.


Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.

Henry Ford


Wśród najmocniej odczuwalnych korzyści płynących z zastosowania metody outsourcingowej, pozwalającej na budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki zewnętrznym zasobom i kompetencjom, są:

 • pozyskanie wysoko kwalifikowanych, odpowiednio i indywidualnie wyselekcjonowanych specjalistów z pominięciem zwykle długotrwałego i kosztownego procesu rekrutacji
 • ciągłość obsady stanowisk oraz zwiększenie elastyczności pracy
 • koncentracja na kluczowej działalności firmy
 • wykorzystanie nowych technologi i wiedzy specjalistycznej
 • świeże spojrzenie na rozwiązania stosowane przez firmę
 • poprawa jakości usług czy produktów
 • dostęp do wiedzy usługodawcy outsourcingowego z różnych dziedzin
 • wsparcie wykwalifikowanych specjalistów bez konieczności tworzenia dodatkowych etatów
 • gwarancja komfortu przeniesienia odpowiedzialności wobec ZUS, Urzędu Skarbowego czy Inspekcji Pracy na usługodawcę
 • realizacja zadań, i odpowiedzialność za nie, przeniesiona na pracowników Gerino Sp. z o.o. Sp.k
 • redukcja kosztów
 • dostęp do strategicznych narzędzi biznesowych, dzięki którym możesz zyskać przewagę konkurencyjną

Mając na uwadze bardzo szeroki wachlarz wymiernych korzyści, można bezsprzecznie stwierdzić, że outsourcing jest szczególnie przydatny w czasach kryzysu ekonomicznego, kiedy firmy nie mogą utrzymać dotychczasowego poziomu zatrudnienia, a zwolnienia pracowników pociągają za sobą wysokie koszty. W ramach outsourcingu pracowniczego można dowolnie regulować wielkość zatrudnienia, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem na kadrę pracowniczą, nie ponosząc przy tym zbędnych kosztów.